Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego 21 milionów

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.21milionow.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo CE Research Przemysław Załuska z siedzibą przy ul. Chłopickiego 17/19, 04-314 Warszawa.

Definicje pojęć 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep.21milionow.pl, sprzedający towary za pośrednictwem strony internetowej.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient lub Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie. 

§ 1 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy za pośrednictwem sklepu internetowego 21 milionów jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 3. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie sklep.21milionow.pl.
 4. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 5. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez stronę internetową sklep.21milionow.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest złożenie zamówienia poprzez podanie niezbędnych do realizacji danych.
 8. Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto Sklepu a w przypadku płatności za pobraniem – po wpłynięciu zamówienia.
 9. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail oraz na przelewie w tytule płatności numeru zamówienia.
 10. W przypadku zamówień płatnych przelewem – płatność powinna być dokonana w terminie trzech dni roboczych od zamówienia przez stronę www. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 11. Wpłaty nie posiadające w tytule elementów pozwalających na przypisanie ich do konkretnego zamówienia w księgarni (nr zamówienia) nie będą uznawane za opłacenie towaru i nie nakładają na Sklep obowiązku realizacji zamówienia. Wpłata taka będzie uznana za opłacenie zamówienia po kontakcie emailowym ze Sklepem, w wyniku którego będzie możliwe jednoznaczne przypisanie konkretnego przelewu do konkretnego zamówienia.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po stronie Sklepu a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z następujących przyczyn:
  -podania przez klienta niepoprawnych danych (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itd.)
  -brak obecności adresata pod wskazanym adresem 
  -brak kontaktu z adresatem 
  Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Klienta (jak np. błąd w adresie lub nr telefonu) zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Klienta – jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży.
 13. Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Sklep ma obowiązek pomóc Klientowi w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana o zaistnieniu takiego problemu.
 14. W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do reklamacji- drogą mailową pod adres: 21@21milionow.pl. Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania klienta (np podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), firmy kurierskiej, czy Sklepu.
 15. Sklep ma obowiązek dostarczyć książki (poprzez firmę kurierską lub pocztę) pod adres wskazany przez Klienta. Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności podanego adresu. Obowiązkiem Klienta jest podanie poprawnego adresu dla zamówienia na etapie składania zamówienia przez formularz na stronie internetowej.
 16. Brak odbioru przesyłki dostarczonej na adres podany przez klienta nie daje podstaw do zwrotu całości środków zapłaconych za zamówienie. Klient poniesie pełen koszt przesyłki, natomiast kwota zapłacona za towar może być na żądanie Klienta zwrócona po uszczupleniu jej o opłatę za wysyłkę zwrotną do Sklepu. W wypadku wysyłek krajowych do 3kg opłata ta będzie wynosić 30 zł.
  W wypadku większych wysyłek i wysyłek zagranicznych opłata ta będzie ustalana indywidualnie w oparciu o realne koszty poniesione przez Sklep w związku z błędem Klienta.
 17. Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Klient może  zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyn. Pełny zwrot pieniędzy za towar uszkodzony nie jest możliwy- zwrot zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą uszkodzeniu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto. Nie zwracamy kosztów odesłania towaru. Klient jest zobowiązany ponieść koszt zwrócenia towaru.
 18. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji – z uwzględnieniem możliwości:
  • Częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  • Anulowanie całości zamówienia – wskutek którego Sklep zwolniony jest z obowiązku realizacji całego zamówienia.
  • Realizacja w terminie późniejszym, po ustaniu przyczyn powodujących niemożność realizacji zamówienia
 19. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji – telefonicznie bądź przez e-mail. Zamówienia będą realizowane według cen oferowanych przez Sklep.

§ 2 ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z przedstawicielami Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3 CENY TOWARÓW

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4 DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost oraz usługi Paczka w Ruchu.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Sklep (1-3 dni) oraz czas dostarczenia jej przez Kuriera, Ruch lub Pocztę Polską (zazwyczaj 1-3 dni robocze).
 3. Maksymalny czas dostawy krajowej towaru to 14 dni.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  • Przy odbiorze przesyłki;
  • Przelewem (przedpłatą).
 2. Warunki dokonywania przedpłaty:
  • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto 06 1020 1169 0000 8102 0093 7623
  • Na poleceniu przelewu (lub na blankiecie pocztowym) podać należy numer oraz datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia) oraz podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej zgodną ze złożonym zamówieniem;
  • Po potwierdzeniu wpływu środków za zamówienie, zostaje ono skierowane do realizacji.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze towaru Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT (Rachunków) drogą elektroniczną, bez podpisu Sklepu.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres 21@21milionow.pl. W przypadku reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do dalszej korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową wady technicznej lub uszkodzenia podczas dostawy Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar wraz z potwierdzeniem zapłaty za towar na adres CE Research, ul. Chłopickiego 17/19, 04-314 Warszawa.
 3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe chronione są zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ich ochronę obowiązującymi na terenie Polski.
 5. Dane osobowe chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 7. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich oraz żądania usunięcia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane do klientów i kontrahentów Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary te są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy CE Research Przemysław Załuska.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.